top of page

The Pink Balloon

Opphavskvinne til konseptet The Pink Balloon og offer for neddoping, bortføring og gruppevoldtekt i New York.

_OL_2644_selvportrett_nobody_01.jpg

Noen stjal mitt liv. Jeg fantes ikke mere.

Sol Kahlo
SolKahlo
IMG_4603.jpg

Bakgrunn/opprinnelse.

Med bakgrunn i egen opplevelse av voldtekt, har jeg fått erfaringer som inspirerer meg til å gjøre dette prosjektet. Etter en lang og krevende prosess med traumebehandling i 3 år på sykehuset, med diagnosen PTSD (posttraumatisk stresslidelse), er jeg nå endelig tilbake til livet. Det vil fortsatt ta tid å starte på nytt med blanke ark og bygge opp en hverdag igjen. En lege fortalte meg like etter hendelse i New York at jeg måtte forberede meg på å definere meg selv og hele livet mitt på nytt. Det er sant. I denne prosessen har jeg også skiftet etternavn fra Nodeland til Kahlo.

Fotograf/billedkunstner (fotografsol.no).

Som fotograf har mine prosjekter ofte handlet om menneskeverd, barn og kvinners rettigheter. 

Jeg har jobbet som fotograf i 21 år. De fleste av mine prosjekter og utstillinger har en felles verdiplattform med utgangspunkt i mitt engasjement for menneskeverd og menneskerettigheter.

 

Da jeg spurte min venn journalist/filmskaper Erling Borgen i 2019 om hvilket tema jeg skulle satse på ifm mitt 20 årsjubileum, sa han uten betenkningstid; Din tydelige røde tråd gjennom 20 år er uten tvil ditt brennende engasjement for andre mennesker med fokus på menneskeverd, særlig de svake, barnas rettigheter, kvinner og menneskerettigheter på generelt grunnlag.

ED5D8CB6-9C94-43A3-BB9E-CEF8919CDB08.jpg
Video. Musikk Secret Garden

Mitt liv og mitt møte med andre kvinner i inn og utland har preget mine fotografier.

 

Tema i de ulike prosjektene jeg har jobbet med skildrer sårbarheten og synliggjør temaer som er tabubelagt i samfunnet.

Det er et mål å avdekke det ubehagelige som mange bærer på under overflaten. Kvinner som er utsatt for maktovergrep og vold med hovedvekt på voldtekt. Jeg ønsker at publikum skal møte en klang i bildene som gir gjenkjennelse og ettertanke. Mitt foredrag skal stikke hull på ballongen og jeg skal skrike det ut, "just say it!" Vi har vært stille lenge nok, "me too" må ta neste steg og ut i verden, nasjonalt og internasjonalt.

 

Gjennom mitt voksne liv har jeg møtt mange kvinner som har vært utsatt for voldtekt og som bærer på denne tunge hemmeligheten. Noen gjør det gjennom hele livet uten å dele med andre rundt seg. Ei heller har de fått profesjonell hjelp til å hele sårene. Det skjærer i mitt hjerte å høre alle de vonde historiene fra kvinner i alle aldre. Det har preget meg som menneske og fotograf. Det har satt sine spor og jeg ønsker å bidra med min stemme.

 

Jeg tror flertallet i befolkningen ikke forstår hvor stor og omfattende skade som blir påført kvinnen/mannen som blir utsatt for seksuelle overgrep. Ringvirkninger for de rundt den utsatte som venner, familie, kolleger og andre vil påvirkes av ulykken. Det er langt flere ofre enn selve offeret for en voldtekt.

 

Kvinner og menn må sammen kjempe kampen om menneskeverd og kvinners rettigheter. Det kommer absolutt alle tilgode.

 

Jeg ønsker å gå foran som et eksempel på at det er mulig å ta livet tilbake, reise seg, gjenvinne styrken og gleden. Da har man seiret over ondskapen.

Alle videoer

Alle videoer

Alle kategorier
Alle kategorier

Mitt tause skrik i New York

Sol Kahlo
bottom of page