top of page

Visjon og formål

Voldtekt er et tabubelagt og vanskelig tema som med store mørketall og som det bør rettes et større søkelys på.

 

Med utgangspunkt i bærekraftsmålene ønsker jeg å jobbe med å styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Kampen for menneskeverd og kvinners rettigheter/likestilling. Prosjektet skal være kjønnsnøytralt, men med hovedvekt på kvinner. Dette med den naturlige årsak

at statistikken viser at det er sterk hovedvekt av kvinner som opplever dette.

Svært mange holder voldtekten hemmelig for alle rundt seg og ringvirkningene/skadene etter voldtekt er alvorlige og omfattende. Skyld og skam problematikken preger mange og det er derfor et problem at temaet er tabubelagt. Ved å dele min historie ønsker jeg være en inspirator slik at så mange som mulig andre kan være sannhetsvitner bak de store mørketallene og statistikkene. Historiene skal også avdekke myten om at voldtekt typisk skjer ved plutselig overfall i en bakgate eller park og sent på natten. Overfallsvoldtekter som blir anmeldt utgjør bare 8 % av alle voldtekter. Fakta er at de fleste voldtekter skjer i en situasjon hvor man kjenner seg trygg og har en relasjon til gjerningsperson. Min oppfatning er at mange av de som begår voldtekt er svært ressursterke, gode jobber, høy inntekt, godt likt på jobb og i det private livet, gift/skilt og med barn og eller sunne interesser på fritiden.

Ved å dele historien kan det forhåpentligvis være starten på et nytt liv. Det er en enorm tilleggs belastning å anmelde voldtekten og frykten for ikke å ikke bli trodd er stor. I dette prosjektet blir ikke "saken henlagt på grunn av bevisets stilling". Som fotograf har det vært naturlig for meg å bruke kamera som verktøy til egenterapi for å holde ut smerten og komme videre. I det øyeblikket en voldtekt skjer, blir man et offer for en ondskapsfull gjerningsperson. Mitt mål har hele tiden vært "Be a warrior of light, not a victim". Jeg tror det kan være helende å "stikke hull på ballongen" og fortelle din historie til de rundt deg og gjerne offentlig. På denne måten kan dette prosjektet skildre sårbarheten og synliggjøre det for offentligheten. 

- Bruke ytringsfriheten, få frem mange personlige historier fra sannhetsvitner.

- Skape en holdningsendring gjennom opplysningsarbeid og utfordre et tabubelagt tema.

- Påvirke politiske prosesser for endringer i lovverket. 

 

FN´s BÆREKRAFTSMÅL.

Med utgangspunkt i bærekraftsmålene er det et mål å oppnå likestiling og styrke jenter og kvinner sin stilling i samfunnet. 

- Bærekraftsmål 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

- Bærekraftsmål 5.1. Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

-

- Bærekraftsmål 5.2. Avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner både offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting.

Hvorfor er det viktig å belyse temaet?

Statistikker viser at mørketallene er store og en rekke avisartikler belyser behovet for at etterforskning av voldtekt må bli bedre.

- Ifølge Aftenposten 29 sept. 2020 kommer det frem at rapport som er utført av statsadvokatene, på oppdrag fra riksadvokaten er deprimerende lesning: "Omtrent halvparten av voldtektssakene i de store politidistriktene blir liggende i over en måned før de etterforskes." Min personlige erfaring er 3-12 mnd for avhør av meg og gjerningsmann. 

- Kanskje blir bare 1 av 10 voldtekter anmeldt, 8 av 10 anmeldelser blir henlagt og uten tiltale. Hele 30 % av sakene som kommer for retten ender med frifinnelse.

- Kripos har anslått er det skjer 8-16000 voldtekter i Norge årlig. Færre enn 2000 av disse blir anmeldt hver år.

- I en rapport fra Kripos i 2019 viser 98% av dem som er anmeldt for voldtekt og seksuelle overgrep er menn. En betydelig del av de anmeldte er under 18 år.

- Overfallsvoldtekter som blir anmeldt utgjør bare 8%.

SOL_0120 kopi.jpg
bottom of page